Противоракови свойства на гъбата Рейши

Известна като „гъбата на безсмъртието“, гъбата Рейши (Ganoderma lucidum) съдържа полизахариди и тритерпени, които оказват благоприятен ефект при лечението на различни заболявания. Изследванията in vitro показват, че нейните съединения оказват цитотоксичен ефект върху раковите клетки, което е и едно от най-полезните свойства на тази така наречена „лекарствена“ гъба.

Освен in vitro проучванията, учени провеждат и някои изследвания при хора, които също показват потенциалните противоракови свойства на гъбата.

Доказателства относно противораковите свойства на Рейши

Проучванията предполагат, че тритерпените и полизахаридите, влизащи в състава на G. lucidum (Рейши), влияят на клетъчната сигнализация в раковите клетки. Няколко изследвания показват, че екстрактът от гъбата понижава „VEGF1,2“ и „MAPK“ сигнализацията при раковите клетки, [1,2] блокира техния клетъчен цикъл, както и че индуцира тяхната апоптоза и автофагия. [3-10]

В систематичен преглед се разглеждат 5 рандомизирани контролирани проучвания, при които се оценява противораковия ефект на гъбата Рейши (G. lucidum) в комбинация с конвенционална противоракова терапия или плацебо. Пациентите, които приемат екстракт от гъбата имат повишен отговор към прилаганата им химио- или лъчетерапия, спрямо плацебо групата. Учените откриват, че приемът на G. lucidum (Рейши) повишава нивата на „CD3“, „CD4“ и „CD8“ Т- клетките и левкоцитите, както и че повишава NK-клетъчната активност (активността на „клетките естествени убийци“).

В малко, рандомизирано контролирано проучване, 5 от 40 пациенти с гинекологичен вид рак имат значително подобрение в здравословното им състояние в резултат на допълващата терапия с екстракт от Рейши (G. lucidum). [11]

Има множество in vitro проучвания, които разкриват, че противораковата активност на лекарствената гъба се дължи на това, че може да повлиява различни молекулни механизми и процеси на рака. [12]

Необходимо е провеждането на допълнителни проучвания, включително клинични, които да затвърдят резултатите, които показват потенциала на Рейши (G. lucidum) като допълваща терапия към конвенционалните видове лечения на рак.

Рейши 30% полизахариди

Лекарствената гъба и сега е широко известна по света с това, че притежава редица ползи за човешкото здраве, които включват антибактериален, противовирусен, имуномодулиращ, противовъзпалителен и хепатопротективен ефект. Всички тези свойства на G. lucidum (Рейши) правят нейния висококонцентриран екстракт чудесен избор за поддържане на отлично здраве.

Източници:

1. Yang G, Yang L, Zhuang Y, Qian X, Shen Y. Ganoderma lucidum polysaccharide exerts anti-tumor activity via MAPK pathways in HL-60 acute leukemia cells. J Recept Signal Transduct Res. 2015;36:6-13. doi: 10.3109/10799893.2014.970275

2. Lin SB, Li CH, Lee SS, Kan LS. Triterpene-enriched extracts from Ganoderma lucidum inhibit growth of hepatoma cells via suppressing protein kinase C, activating mitogen-activated protein kinases and G2-phase cell cycle arrest. Life Sci. 2003;72:2381-2390.

3. Wang T, Xie ZP, Huang ZS, et al. Total triterpenoids from Ganoderma lucidum suppresses prostate cancer cell growth by inducing growth arrest and apoptosis. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2015;35:736-741.

4. Reis FS, Lima RT, Morales P, Ferreira IC, Vasconcelos MH. Methanolic extract of Ganoderma lucidum induces autophagy of AGS human gastric tumor cells. Molecules. 2015;20:17872-82. doi: 10.3390/molecules20101787

5. Ruan W, Wei Y, Popovich DG. Distinct responses of cytotoxic Ganoderma lucidum triterpenoids in human carcinoma cells. Phytother Res. 2015;29:1744-52. doi: 10.1002/ptr.5426

6. Liang Z, Guo YT, Yi YJ, Wang RC, Hu QL, Xiong XY. Ganoderma lucidum polysaccharides target a Fas/caspase dependent pathway to induce apoptosis in human colon cancer cells. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15:3981-6.

7. Liang Z, Yi Y, Guo Y, Wang R, Hu Q, Xiong X. Chemical characterization and antitumor activities of polysaccharide extracted from Ganoderma lucidum. Int J Mol Sci. 2014;15:9103-16. doi: 10.3390/ijms15059103

8. Wu G, Qian Z, Guo J, et al. Ganoderma lucidum extract induces G1 cell cycle arrest, and apoptosis in human breast cancer cells. Am J Chin Med. 2012;40:631-42.

9. Thyagarajan A, Jedinak A, Nguyen H, et al. Triterpenes from Ganoderma lucidum induce autophagy in colon cancer through the inhibition of p38 mitogen-activated kinase (p38 MAPK). Nutr Cancer. 2010;62:630-40. doi: 10.1080/01635580903532390

10. Müller CI, Kumagai T, O’Kelly J, Seeram NP, Heber D, Koeffler HP. Ganoderma lucidum causes apoptosis in leukemia, lymphoma, and multiple myeloma cells. Leuk Res. 2006;30:841-8. doi: 10.1016/j.leukres.2005.12.004

11. Suprasert P, Apichartpiyakul C, Sakonwasun C, Nitisuwanraksa P, Phuackchantuck R. Clinical characteristics of gynecologic cancer patients who respond to salvage treatment with Lingzhi. Asian J Cancer Prev. 2014;15:4193-6.

12. https://www.cancertherapyadvisor.com/home/tools/fact-sheets/reishi-mushroom-and-cancer/2/