Гъбата Агарикус (Agaricus blazei) и нейните свойства при превенцията и лечението на рака

Природните средства са особено известни сред онкоболните пациенти – както при тези, подложени на химиотерапия, така и при лицата, които получават палиативни грижи. [2] Като цяло множество онкоболни прибягват към допълващата алтернативна медицина (САМ), въпреки че техните протоколи на лечение могат да варират значително. [3]

Лекарствените гъби са известни със своите лечебни свойства още от дълбока древност. Гъбата Рейши (Ganoderma lucidum) например се използва от хилядолетие в Традиционната китайска медицина за подобряване на цялостното здраве на човека, а гъбата Шийтаке (Lentinula edodes) се прилага като мощен имуностимулант.

Една конкретна гъба е известна с това, че притежава силен терапевтичен ефект и може да помогне както при превенцията, така и при лечението на рак. Гъбата Агарикус (Agaricus blazei) е изключително популярна в Бразилия, където нейното наименование означава „гъбата на Бога“ или „гъба на живота“. Впоследствие тя е идентифицирана като нов вид и получава научното наименование Agaricus blazei Murrill.

Гъбата Agaricus blazei (Агарикус) скоро става световно известна със своите противоракови свойства, което я превръща в една от най-широко използваните лечебни гъби в Азия и Южна Америка, както и по целия свят. Смята се, че около половин милион души в Япония използват екстракт от гъбата при профилактиката на рака или като допълнение към провежданата им химиотерапия. [1]

Проучванията при японски пациенти с урологичен рак установяват, че най-често прилаганата алтернативна терапия срещу този тип рак е именно с екстракт от Агарикус. [4] Подобно проучване на пациенти с рак на гърдата в Япония установява, че Агарикус (Agaricus blazei) е най-често използваната хранителна добавка за лечение на онкологичното заболяване. Скорошно проучване при пациенти с рак в Норвегия разкрива, че терапията с Agaricus blazei е една от най-популярните алтернативни терапии, използвани за „борба с рака като цяло.“ Гъбата и нейните лечебни свойства стават все по-известни като нейното приложение вече се разпростира из целия свят.

Механизъм на действие

Екстрактът от Агарикус (Agaricus blazei) съдържа различни полизахариди, за които се смята, че са източник на противоракови биоактивни молекули. На първо място сред тези съединения са глюканите, а по-специално алфа- и бета-глюканите. Тези полизахариди съдържат дълги, разклонени вериги захари, които взаимодействат по множество начини с редица рецептори върху клетъчните повърхности, предизвиквайки различни биохимични отговори.

Както in vitro проучванията, така и изследванията върху животни показват, че редица компоненти на екстракта от лекарствената гъба имат пряко противораково действие, антимутагенни ефекти и имуностимулиращи свойства. [5] Съединенията в Агарикус могат да имат допълващ или синергичен ефект при превенцията и лечението на онкологични заболявания. За получаване на максимален терапевтичен ефект се препоръчва приема на екстракт, добит от плодното тяло на лекарствената гъба, а не от нейния мицел. По този начин се гарантира извличането и усвояването на множество биоактивни съединения, които влизат в нейния състав.

Клинични изследвания

Учени от Южна Корея провеждат двойно-сляпо клинично изпитване, в което са включени 100 пациенти, подложени на химиотерапия за лечението на различни видове гинекологичен рак. [5] Всички пациенти получават или карбоплатин (carboplatin) плюс етопозид (etoposide), или карбоплатин плюс таксол (taxol) на всеки три седмици в продължение на три цикъла. Участниците са назначени на случаен принцип да получават три пъти дневно към конвенционалната терапия и екстракт от гъбата Агарикус или плацебо. От пациентите се вземат кръвни проби, провежда се анализ на имунологичния им статус и попълват въпросник относно качество им на живот.

Сред пациентите, получаващи екстракта от Агарикус (Agaricus blazei), се наблюдава значително увеличение на нивата на „естествените клетки убийци“ спрямо лицата, приемащи плацебо (P <0,05). Въпросниците относно качеството на живот на пациентите показват подобрения при тези, които приемат екстракта от лекарствената гъба. Те съобщават както за повишен апетит, така и за намалени странични ефекти от химиотерапията, като гадене, повръщане и умора. Екстрактът от Агарикус (Agaricus blazei) има изключителен профил, богат на биологично активни съединения. [6] За много от тях е доказано, че имат потенциал за подпомагане на пациентите с онкологични заболявания. Приемът на екстракт от Агарикус под наблюдение на лекар – микотерапевт може да бъде ефективна стратегия за справяне с коварната болест.

Източници:

1. Takaku T, et al. J Nutr. 2001;131:1409-1413.

2. Engdal S, et al. Support Care Cancer. 2008;16:763-769.

3. Mukai H, et al. Jpn J Clin Oncol. 2006;36:808-810.

4. Yoshimura K, et al. Support Care Cancer. 2005;13:685-690.

5. Firenzuoli F, et al. Evid Based Complement Altern Med. 2008;5:3-15.

6. https://www.reliasmedia.com/articles/14908-agaricus-blazei-murrill-and-cancer-prevention-and-treatment