Проучване: Гъбата Шийтаке и нейните имуномодулиращи свойства

Гъбата Шийтаке (Lentinula edodes) е известна ядлива гъба с висока хранителна стойност, която се използва както в кулиранията, така и за подобряване на човешкото здраве. Тя е една от най-известните и най-добре проучени лекарствени гъби, използвани в медицината. Lentinula edodes е източник на няколко биоактивни съединения с доказани фармакологични свойства, като полизахарида лентинан.

Полизахаридите, влизащи в състава на гъбата Шийтаке, оказват благоприятен ефект при редица здравословни състояния. Проучванията показват, че лекарствената гъба има изразени противоракови и имуномодулиращи свойства. Учените отбелязват, че лентинанът и другите полизахариди в Lentinula edodes не атакуват директно раковите клетки, а оказват своите противотуморни ефекти чрез активиране на различни имунни реакции в човешкия организъм.

Биоактивните съединения в гъбата Шийтаке стимулират развитието, диференциацията или пролиферацията на клетки, участващи в защитни механизми на гостоприемника. [1, 2] По този начин те са в състояние да подобрят защитата на организма срещу различни видове ракови клетки и инфекциозни заболявания, включително синдром на придобитата имунна недостатъчност (СПИН). [3, 4] Доказано е, че лентинанът подобрява активността на различните видове клетки на имунната система, включително на NK-клетки (клетки естествени убийци), Т-клетки, В-клетки и макрофаги. [5] Налични са редица in vitro и in vivo проучвания, които доказват имуномодулиращия потенциал на лекарствената гъба.

Изследователи провеждат проучване при здрави лица с цел доказване на благоприятния ефект от приема на гъбата Шийтаке върху човешката имунна функция. В проучването се определя дали консумацията на L. edodes може да подобри пролиферацията и активирането на гама-делта T-клетките, както и влиянието, което оказва върху секрецията на цитокини. Освен това учените наблюдават ефекта, който лекарствената гъба може да окаже върху активността на NK-клетките, секреторния имуноглобулин А (sIgA) и С-реактивния протеин (CRP).

В проучването са включени 66 здрави мъже и жени, на възраст 21–41 години, които са разпределени на случаен принцип да консумират или 5 g (n D 26) или 10 g (n D 25) сушени гъби L. edodes всеки ден в продължение на 4 седмици.

Резултатите показват, че консумацията на гъбата Шийтаке в продължение на 4 седмици води до значително повишена пролиферация на гама-делта T- клетките (60% повече, p <0,0001) и NK-клетките (2 пъти повече, p <0,0001) (Таблица 1). Освен това се наблюдава, че двата клетъчни типа демонстрират подобрена ефекторна функция, която е важна част от имунния отговор. Повишената активност на sIgA предполага подобрен чревен имунитета, доката по-ниските концентрации на C-реактивния протеин предполагат намаляване на възпалителните процеси в организма. Таблица 1. Пролиферация и активиране на лимфоцити преди и след консумацията на гъбата Шийтаке

Също така, имуномодулиращия ефект на лекарствената гъба се изразява в регулирането на нивата на цитокините. Консумацията на L. edodes води до повишени нива на интерлевкин (IL) -4, IL-10, тумор некрозен фактор (TNF)-aлфа и IL-1a, както и до намалени нива на хемокин CC лиганд-3, който допринася за възпалението (Таблица 2). [6]

Таблица 2. Производството на цитокини преди и след консумацията на гъбата Шийтаке

Проучването показва, че гъбата Шийтаке и полизахаридите, влизащи в нейния състав, имат значителни имуномодулиращи свойства. Биоактивните съединения е лекарствената гъба могат да допринесат за поддържането на функциите на имунната система, като същевременно регулират имунния отговор, намалявайки възпалителните процеси в организма. Тези полезни свойства на L. edodes правят лекарствената гъба ценен източник за укрепване на човешкото здраве.

Източници:

1. Yap, A.T.; Ng, M.L. Immunopotentiating properties of lentinan (1-3)-b-D-glucan extracted from culinary-medicinal shiitake mushroom Lentinus edodes (Berk.) Singer (Agaricomycetideae). Int. J. Med. Mushr. 2003, 5, 352–372.
2. Yap, A.T.; Ng, M.L. An improved method for the isolation of lentinan from the edible and medicinal shiitake mushroom, Lentinus edodes (Berk.) Sing. (Agaricomycetideae). Int. J. Med. Mushr. 2001, 3, 9–20.
3. Wasser, S.P.; Weis, A.L. Medicinal Mushrooms. Lentinus edodes (Berk.) Singer; Nevo, E., Ed.; Peledfus Publ. House: Haifa, Israel, 1997; 95.
4. Ngai, P.H.K.; Ng, T.B. Lentin, a novel and potent antifungal protein from shiitake mushroom with inhibitory effects on activity of human immunodeficiency virus-1 reverse transcriptase and proliferation of leukemia cells. Life Sci. 2003, 73, 3363–3374.
5. Wasser, S.P.. (2004). Shiitake (Lentinus edodes). 10.1081/E-EDS-120024880.
6. Xiaoshuang Dai, Joy M. Stanilka, Cheryl A. Rowe, Elizabethe A. Esteves, Carmelo Nieves Jr., Samuel J. Spaiser, Mary C. Christman, Bobbi Langkamp-Henken & Susan S. Percival (2015): Consuming Lentinula edodes (Shiitake) Mushrooms Daily Improves Human Immunity: A Randomized Dietary Intervention in Healthy Young Adults, Journal of the American College of Nutrition, DOI: 10.1080/07315724.2014.950391