Екстракт от Рейши при пациенти с хроничен хепатит B

Инфекцията с хепатитен вирус тип B (HBV) засяга редица хора по света и често води до усложнения като хроничен хепатит, цироза, а понякога и до хепатоцелуларен карцином. Наличните лечения, които включват различни цитокини (главно интерферони) и нуклеозидни аналози, водят до трайно намаляване на нивата на Хепатит В вирусната ДНК/ „вирусния товар“ (HBV DNA) и на хепатит B „е“-антигена (HBeAg) при 20-45 % от пациентите. Въпреки това тези терапии често водят до развитието на резистентност (устойчивост към лекарствата), което прави лечението на вирусното заболяване предизвикателство. Понастоящем учените продължават разработването на нови терапии, които да бъдат с подобрена ефикасност и да дават по-добри резултати при пациентите с хепатит B.

Някои предклинични и клинични проучвания изследват ефекта на различни природни терапии върху инфекцията с хепатитния вирус тип B. Гъбата Рейши (Ganoderma lucidum) се използва от векове за укрепване на здравето при различни хронични заболявания като: хронична хепатопатия, хипертония, диабет, рак и други. Полизахаридите и тритерпените са основните биоактивни съединения, които влизат в нейния състав. Тези вещества имат изразени имуномодулиращи и противовирусни свойства, които представляват особен интерес за научния свят.

Учени провеждат клинично изпитване, което оценява ефекта от приема на продукт, който представлява екстракт от плодното тяло на гъбата Рейши, при пациенти с хроничен хепатит B.

Рейши 30% полизахариди при хроничен хепатит B

В многоцентрово проспективно рандомизирано проучване във фаза I / II са включени общо 90 (на възраст от 18 до 70 години) пациенти с хроничен хепатит В, които при изследване са положителни за хепатит В вирусна ДНК и с повишени нива на аминотрансфераза. Пациентите са разпределени на случаен принцип да приемат 1 капсула екстракт от Рейши (n = 60) или плацебо (n = 30) по 3 пъти на ден в продължение на 12 седмици, след което тяхното състояние се проследява в продължение на още 13 седмици. Изследователите оценяват ефекта от терапията върху нивата на хепатит В вирусната ДНК, активността на аспартат-аминотрансферазата (AST) в серума, както и статуса на HBeAg-антигена.

Резултатите показват, че 13 от 52 (25%) пациенти, получаващи екстракт от Рейши, имат отговор към терапията, който се изразява в намаляване на нивата на HBeAg и хепатит В вирусната ДНК, в сравнение с 1 от 26 (4%) в контролната група (P <0,05). В рамките на 6-месечния период на изследване 33% (17/52) от лекуваните пациенти имат нормални стойности на аминотрансферазата (ALT), а при 13% (7/52) не се открива наличие на HBsAg-антигена, докато при пациентите в плацебо групата не се наблюдават нормални стойности на ALT или изчистване на антигена.

Тези открития показват, че приемът на екстракт от Рейши може да бъде безопасно и ефикасно средство за подобряване на състоянието на пациенти, които страдат от хроничен хепатит B. Учените все още не са открили точния механизъм, по който екстрактът от лекарствената гъба оказва своята активност срещу вирусната инфекция, но предишни проучвания показват противовирусния ефект на биоактивните съединения, влизащи в нейния състав. Изследователите продължават да изучават потенциалния ефект на екстракта от Рейши при различни вирусни заболявания, което може да доведе до разработването на нови природни терапии за лечението на редица пациенти.

Източник:

Gao, Yihuai & Zhou, Shufeng & Chen, Guoliang & Dai, Xihu & Ye, Jingxian & Gao, He. (2002). A Phase I/II Study of a Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) P. Karst. (Ling Zhi, Reishi Mushroom) Extract in Patients with Chronic Hepatitis ?. International Journal of Medicinal Mushrooms. 4. 7. 10.1615/IntJMedMushr.v4.i4.50.