Hongbo Hu1, Nam-Shik Ahn1, Xinlin Yang2, Yong-Soon Lee1, Kyung-Sun Kang1*


1 Department of Veterinary Public Health, College of Veterinary Medicine, Seoul National University, Korea
2 College of Life Science and Technology, and Research Center of Materials Science, Beijing Institute of Technology, China

email:Kyung-Sun Kang (kangpub@snu.ac.kr)

* Correspondence to Kyung-Sun Kang, Department of Veterinary Public Health, College of Veterinary Medicine, Seoul National University, Suwon 441-744, Korea

Fax: +82-31-292-7610

Funded by: KOSEF

ключови думи

ganoderma lucidum
• рак на гърдата• клетъчен цикъл • апоптоза

Резюме

Въпреки че фармакологията и клиничното приложение на водните екстракти на Ganoderma lucidum са подробно документирани, малко се
знае за нейните алкохолни екстракти. В настоящото проучване се изследва антитуморният ефект на алкохолен екстракт от Ganoderma lucidum, като се използват MCF-7 клетки. Ние установихме, че алкохолният екстракт от Ganoderma lucidum инхибира клетъчната пролиферация по зависещ от дозата и времето начин. Това може би става чрез възходяща регулация на p21/Waf1 и низходяща регулация на cyclin D1. Нещо повече, това съединение може да предизвика апоптоза в клетки MCF-7, което може да се осъществи чрез възходяща регулация на проапоптичния протеин на Bax, а не чрез имунната система. Нашите данни подсказват, че в основата на антитуморния ефект на Ganoderma lucidum стоят множество механизми. © 2002 Wiley-Liss, Inc.