Гъбата Рейши (Ganoderma lucidum) и нейните антидиабетни свойства

Гъбата Рейши (Ganoderma lucidum) има дългогодишна история на употреба за насърчаване на здравето и дълголетието в Китай, Япония и други азиатски страни. Понастоящем лекарствената гъба се използва по целия свят поради нейните полезни свойства, които включват контрол на нивата на кръвната захар, имуномодулиращ ефект, защита на черния дроб и антибактериална активност. Статията разглежда потенциалните антидиабетни свойства на гъбата и проучванията, които разкриват нейния обещаващ ефект при регулирането на нивата на кръвната глюкоза. [1]

Редица проучвания върху животни показват, че компонентите на G. lucidum могат да окажат хипогликемично действие. Прилагането на ганодеран А и В (доза от 100 mg / kg) – полизахариди, изолирани от плодното тяло на гъбата, намалява с до 50% плазмените концентрации на глюкоза при животински модели, като хипогликемичният ефект се наблюдава и 24 часа след приема на екстракта. [2]

В друго in vitro проучване се съобщава, че ганодеран В повишава нивата на плазмения инсулин, намалява количествата на чернодробен гликоген и модулира активността на метаболизиращите глюкозата ензими в черния дроб. [3] Изследователите установяват, че друг полизахарид – ганодеран С, изолиран от гъбата Рейши, също показва значителни хипогликемични ефекти. Освен това ганодеран В повишава плазмените нива на инсулин както при здрави животински модели, така и при такива с повишени нива на глюкоза. [3]

В скорошно проучване се установява, че пероралното приложение на екстракт от G. lucidum (0,03 и 0,3 g / kg телесно тегло) в продължение на 4 седмици понижава нивата на серумната глюкоза при мишки със затлъстяване и диабет (+ db / + db), като ефектите се наблюдават още след първата седмица от лечението. Според изследователите това свойство на лекарствената гъба се дължи на потискане на чернодробната експресия на гена “PEPCK”, който е свръхекспресиран при хора с диабет.

Рейши 30% полизахариди

In vitro изследване показва, че богат на полизахариди екстракт от Рейши оказва благоприятни ефекти при гризачи с диабет. След лечението серумните нива на инсулин се повишават (в сравнение с тези на контролната група), а нивата на глюкозата намаляват по дозозависим начин. Освен това учените наблюдават, че екстрактът от G. lucidum повишава нивата на неензимни и ензимни антиоксиданти, като същевременно потиска липидната пероксидация (разрушаване на клетъчните мембрани). Следователно, в допълнение към контрола на кръвната захар, терапията с G. lucidum спомага за намаляване на нивата на оксидативния стрес в организма. [4]

При проведено изследване 71 възрастни пациенти с потвърден захарен диабет тип 2 (DM) приемат полизахаридни фракции, извлечени от гъбата Рейши. Пациентите приемат или екстракт от гъбата, или плацебо перорално по 1800 mg, три пъти дневно в продължение на 12 седмици. Резултатите показват, че приемът на полизахаридите от лекарствената гъба води до значително намаляване на нивата на гликирания хемоглобин (HbA1C) и тези на плазмената глюкоза.

Проучванията установяват, че приемът на G. lucidum помага за модулиране на нивата на кръвната глюкоза. Въпреки това е необходимо да бъдат проведени допълнителни клинични изследвания, които да потвърдят терапевтичните свойства на лекарствената гъба и да покажат нейния потенциал при прием от пациенти с диабет.

Източници:

1. Wachtel-Galor S, Yuen J, Buswell JA, et al. Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi): A Medicinal Mushroom. In: Benzie IFF, Wachtel-Galor S, editors. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis; 2011. Chapter 9.
2. Hikino H, Konno C, Mirin Y, Hayashi T. Isolation and hypoglycemic activity of ganoderans A and B, glycans of Ganoderma lucidum fruit bodies. Planata Med. 1985;4:339–40.
3. Hikino H, Ishiyama M, Suzuki Y, Konno C. Mechanisms of hypoglycemic activity of ganoderan B: A glycan of Ganoderma lucidum fruit body. Planta Med. 1989;55:423–8.
4. Jia J, Zhang X, Hu Y. S, editors. et al. Evaluation of in vivo antioxidant activities of Ganoderma lucidum poly- saccharides in STZ-diabetic rats. Food Chem. 2009
5. Gao Y, Tang W, Gao H, Chan E, Lan J, Zhou S. Ganoderma lucidum polysaccharide fractions accelerate healing of acetic acid-induced ulcers in rats. J Med Food. 2004;7(4):417–21.