Научни изследвания

Фаза I клинично проучване върху хранителната добавка Agaricus blazei Murill при онкоболни пациенти в ремисия


Имуно-потенциращите ефекти на екстрактите от Maitake (Grifola frondosa) и Shiitake (Lentinula edodes)


Ganoderma lucidum и нейните фармакологично активни съставки


Използването на допълващи и алтернативни лечебни средства от пациенти с урологичен рак: проспективно проучване в една японска болница


Екстракт от Ganoderma lucidum предизвиква задръжка на клетъчния цикъл и апоптоза в MCF-7 клетки от човешки рак на гърдата


Активността на клетките естествени „убийци” и качеството на живот на пациентки с гинекологичен рак, провеждащи химиотерапия, се подобри чрез консумиране на екстракт от гъбата Agaricus blazei Murill Kyowa


Измерване на наблюдаваните ефекти от пиенето на екстракт от базидиомицетите Agaricus Blazei Murill: проучване сред японски потребители с рак


D-фракцията на Майтаке: индуктор на апоптоза и имуностимулатор


Hericium erinaceus, приложен на човешки астроцитомни клетки 1321N1 индуцира неврорастежен фактор


Ефикасност на орално прилагания свръхфино диспергиран Lentinan от Шиитаке (p-1,3-Glucan) за лечение на напреднал колоректален рак


Противоракови ефекти на Ganoderma lucidum (Рейши)


Имуномодулиращата активност на Agaricus brasiliensis KA21 в мишки и хора доброволци


Ефектите на D-фракцията, полизахарид от Grifola frondosa върху туморния растеж, включват активиране на NK клетките


Медицински свойства на веществата в гъбите висши базидиомицети: актуални перспективи


Медицинските гъби като източник на анти-туморни и имуно-модулиращи полизахариди


Лечебната гъба Мешима (Phellinus linteus) като алтернативна терапия на онкологични заболявания

error: Копирането на съдържание е забранено!