За нас

Общество по лекарствените гъби

Сдружение “ОБЩЕСТВО ПО ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ГЪБИ БЪЛГАРИЯ”

Негови членове са лекари и натуропати, както и хора със силни интереси в областта на лекарствените гъби.

Обществото по лекарствени гъби има следните цели:

1. Създаването на изследователски и образователни програми в областта на микотерапията / фунготерапията.

2. Разпространението на знанията по микотерапия / фунготерапия с цел профилактика, съхранение и подобряване на здравето на населението.

3. Участието в разработването на програми за преодоляване на дефицита на основни хранителни вещества в човешкия организъм като последица от нездравословния начин на хранене и живот.

4. Допринасянето за прилагането на фунготерапията / микотерапията.

5. Повишаването на нивото на квалификация на специалистите в областта на микотерапията, както и информирането на населението по въпросите, свързани с микотерапията чрез средствата за масова комуникация и свои собствени издания.

6. Прякото участие в международни мероприятия от всякакъв тип, свързани с натуралната медицина, както и организирането на такива с цел информационен обмен в сферата на природната медицина и микотерапията.

За контакти: д-р Дякова, секретар
Адрес: София 1202, ул. Родопи 68-70, етаж 2
Телефон: 00359 879 62 72 95

Организацията приема с благодарност и високо оценява всяко дарение, без значение от размера на дарената сума.

Дарителска банкова сметка на “Общество по лекарствените гъби България”:

Банка: KBC Банк, IBAN: BG77RZBB91551003345055, BIC/ SWIFT: RZBBBGSF
Адрес на банката: 1606 гр. София, бул. Тотлебен 5

———————————————————————————————————–

Сдружение “ОБЩЕСТВО ПО ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ГЪБИ БЪЛГАРИЯ”
Решение N2 на Софийски градски съд от 14.07.2017 по Ф.Д. No 128/2013
Седалище/адрес на управление: 1202 гр. София, р-н Сердика,
ул. Родопи № 68-70, ет.3

Общество по лекарствените гъби

error: Копирането на съдържание е забранено!