Пациент: Жена с карцином на млечната жлеза
За повече информация: Свилен Лапаков
Телефон: 0878 10 54 76

снимка на разделител

Имаме друг интересен случай, който (се случва) в рамките на няма година – 9 месеца. Тук имаме рестадиране от 4-ти клиничен стадий карцином на дясна млечна жлеза, на стадии 0. Факти. Това са факти. Разбирате ли – факти! Разбира се, жената минава пълен курс химиотерапия. Паралелно пие от нашите продукти. Осем-девет месеца по-късно е рестадирана. Жената отиде да живее в Испания. “Пациентка с известен карцином на дясна млечна жлеза Т4N1MX”. Към 14.8. тази година имаме “T0N0MX”. Това е официална епикриза, жената си я даде. Без да споменаваме името, разбира се.

Заключението, което е от PET-скенера: “Няма данни за локален рецидив на онкологично заболяване на дясната млечна жлеза”.

Свържи се с лекар

За подробна информация относно терапията с лекарствени гъби, моля попълнете следната форма за консултация с лекар, член на Обществото по лекарствени гъби България. Консултацията е безплатна.

ПРИЛАГАНЕТО НА ЕПИКРИЗА Е ОПЦИОНАЛНО!

Моля, потвърдете желанието си за предоставяне на информация!

Потвърждавам желанието си да предоставя информация, свързана с актуалното ми здравословно състояние, както и изричното си съгласие за обработването на съдържащите се в тази информация лични данни, които може да се отнасят до здравето в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и в съответствие с Правилата за защита на личните данни на потребителите на Уебсайта http://www.mikoterapia.bg посочени тук.

 

Описаните случаи не бива да се възприемат като препоръка за лечение или съвет за терапия. Обществото по лекарствени гъби България не препоръчва каквито и да е методи или терапии, представени в уебсайта. Смисълът на тези истории е да вдъхнат смелост на всеки в борбата за възвръщане на изгубеното здраве.

Видеослучаи на пациенти, приемали лекарствени гъби при:

Случаи на пациенти, приемали лекарствени гъби при: