Три лекарствени гъби оказват синергичен ефект върху имунната система

Ново проучване разкрива, че когато се приемат заедно, гъбите Рейши (Ganoderma lucidum/ Reishi), Шийтаке (Lentinula edodes/ Shiitake) и Мейтаке (Grifola frondosa/ Maitake) оказват синергичен ефект, подобрявайки функцията на имунните клетки.

Изследването разкрива, че макар отделните екстракти от трите гъби да увеличават нивата на цитокините, участващи в имунната стимулация, комбинацията произвежда далеч по-голям ефект върху тяхната експресия. Това изследване се реализира благодарение на изследователи от Университета „Грифит“, Австралия, и сътрудничеството им с учени от австралийската компания „Integria Healthcare“.

„Синергичната формула на екстрактите от Рейши (Ganoderma lucidum), Шийтаке (Lentinula edodes) и Мейтаке (Grifola frondosa) осигурява подсилване на имунните функции, което е в пъти по-мощно спрямо това при самостоятелния им прием“, заявява доц. Джо Тиралонго (Assoc. Prof. Joe Tiralongo) от Института за гликобиология към Университета „Грифит“. Гликобиологията, както подсказва името й, се занимава с изучаване на глюкани. Глюканите (или полизахаридите) са въглехидрати с високо молекулно тегло, състоящи се от един (хомогликани) или множество (хетерогликани) видове монозахаридни остатъци, свързани чрез гликозидни връзки. Те се срещат в лекарствените гъби и са основният им лечебен компонент.

„Това изследване е основа за извършването на по-нататъшни проучвания, фокусирани върху изясняване на точния характер на този синергичен ефект и за идентифициране на допълнителни вещества с подобни свойства, които са на базата на бета-глюкани от гъби.“

Доц. Тиралонго и неговите сътрудници тестват девет различни препарата от трите вида гъби: Рейши (Ganoderma lucidum), Шийтаке (Lentinula edodes) и Мейтаке (Grifola frondosa), за съдържание на бета- и алфа-глюкани и въз основа на тези данни, комбинират трите екстракта в една обща формула.

Те анализират ефекта на екстрактите, поотделно или в комбинация, върху експресията на определени цитокини (малки протеини, екскретирани от имунните клетки, които са важни за клетъчната сигнализация) в човешки бели кръвни клетки. Резултатите показват, че всички екстракти са мощни имуностимулатори.

„Въпреки това, комбинацията оказва много по-мощен ефект спрямо този на отделните екстракти, което предполага техния синергичен ефект“, отбелязват изследователите.

„Преди също са отчитани синергични имуномодулиращи ефекти между различни растителни природни продукти, но доколкото ни е известно, това е първият доклад, разкриващ синергичната имуномодулираща активност между определени гъбни препарати“, заявява изследователския екип.

„По-конкретно, това проучване разкрива първото наблюдение на наречения още „антуражен ефект“ на формула от три вида гъби върху експресията на „IL1-алфа“, „IL-6“ и „TNF-алфа“, както и антагонистичния му ефект върху експресията на „IL-10“.“

„Наскоро кандидатствахме за отпускане на финансиране, за да може да продължим изследванията си върху лекарствените гъби. Така ще могат да бъдат разгледани и други видове от тези полезни за човешкото здраве гъби и ще се допринесе за изучаването на структурните характеристики на бета-глюканите, на които се дължи имуностимулираща им активност“, казва д-р Ханс Волмут (Dr. Hans Wohlmuth), който е съавтор на проучването.

„Наскоро завършихме малко вътрешно, пилотно проучване върху хора. То няма да бъде публикувано, но разкрива някои интересни резултати. Също така, изследването може да бъде основа за провеждане на по-мащабно клинично изпитване“, добавя д-р Волмут.

„Тези резултати са изключително впечатляващи“ заявява проф. Марк фон Ицщайн (Prof. Mark von Itzstein), основател и директор на Института за гликобиология в Австралия.

„Това е отличен пример за това, че академичните среди и индустрията работят заедно, за да генерират резултати, които не само информират научната общност, но са важни и за всеки, който приема тези продукти за подобряване на своето здраве“, казва той.

Имюн модулатор

Източник:

www.nutraingredients-usa.com/Article/2019/11/22/A-scientific-first-Reishi-Shiitake-Maitake-combination-has-synergistic-immune-benefits