Проучване: Гъбата Мейтаке и нейните противотуморни свойства

Гъбата Мейтаке (Grifola frondosa), която е част от Традиционната китайска медицина, е известна със своите благоприятни свойства за човешкото здраве. Редица проучвания потвърждават, че лекарствената гъба оказва забележителни ефекти върху имунната функция. [1-7] Нейният екстракт насърчава действието не само на макрофагите, но и на множество други имунни клетки, като клетките „естествени убийци“ (NK) и цитотоксичните Т-клетки (Tc), за които е известно, че могат да атакуват туморните образувания.

Съединенията в Grifola frondosa имат специфично антитуморно действие, което забавя растежа на туморите на дебелото черво, белите дробове, стомаха, черния дроб, простатата, мозъка и други органи.

Изследователите установяват няколко основни механизма, по които гъбата Мейтаке може да окаже своя противораков ефект:

  • Защитава здравите клетки от превръщането им в ракови;
  • Предотвратява развитието на метастази;
  • Забавя или предотвратява на растежа на туморите. [8]

Проведено е нерандомизирано клинично проучване, което изследва ефекта на D-фракцията от лекарствената гъба при пациенти с напреднал стадий на рак. В изследването са включени общо 165 пациенти с рак в III-IV стадий, на възраст 25-65 години, които приемат или капсули с D-фракция на гъбата Мейтаке самостоятелно, или в комбинация с химиотерапията. Като резултат се наблюдава регресия на тумора или значително подобрение на симптомите при 11 от 15 пациенти с рак на гърдата, 12 от 18 пациенти с рак на белия дроб и 7 от 15 пациенти с рак на черния дроб. При пациентите, които приемат екстракт от Мейтаке към химиотерапията, нивата на отговор се подобряват с 12-28 %. [9]

Резултатите показват, че ракът на гърдата, белия дроб и черния дроб се повлияват значително от приема на лекарствената гъба. Най-добрият процент на отговор се наблюдава при пациентите, които приемат екстракт от Grifola frondosa в комбинация с химиотерапия (Фигура 1).

Фигура 1. Ефект от приема на D-фракция на гъбата Мейтаке при пациенти с рак

Фигура 1. Ефект от приема на D-фракция на гъбата Мейтаке при пациенти с рак

Учените отбелязват, че повечето от пациентите, подложени на лечение с гъбата Мейтаке, имат подобряване на общите симптоми, дори когато не се наблюдава регресия на тумора. Различните странични ефекти от химиотерапията, като загуба на апетит, повръщане, гадене, косопад и левкопения (дефицит на бели кръвни клетки), се подобряват при 90 % от пациентите. Освен това се съобщава за значително намаляване на болката при 83 % от участниците (Фигура 2).

Фигура 2. Ефект от приема на D-фракция на гъбата Мейтаке върху страничните ефекти от химиотерапията

Фигура 2. Ефект от приема на D-фракция на гъбата Мейтаке върху страничните ефекти от химиотерапията

Това и много други научни изследвания показват, че лекарствената гъба е сред най-обещаващите природни източници на имунотерапевтични вещества. Стандартизираните бета-глюканови екстракти от гъбата Мейтаке имат потенциал като противоракови агенти, които могат да се използват заедно с конвенционалните медицински терапии за лечение на заболяването. [8]

Източници:

1. Borchers AT, Stern JS, Hackman RM, et al. Mushrooms, tumors, and immunity. Proc Soc Exp Biol Med 1999;221:281-293.
2. Adachi Y, Okazaki M, Ohno N, Yadomae T. Enhancement of cytokine production by macrophages stimulated with (1—>3)-beta-Dglucan, grifolan (GRN), isolated from Grifola frondosa. Biol Pharm Bull 1994;17:1554- 1560.
3. Adachi Y, Ohno N, Yadomae T. Activation of murine kupffer cells by administration with gel-forming (1—>3)-beta-D-glucan from Grifola frondosa. Biol Pharm Bull 1998;21:278-283.
4. Ohno N, Egawa Y, Hashimoto T, et al. Effect of beta-glucans on the nitric oxide synthesis by peritoneal macrophage in mice. Biol Pharm Bull 1996;19:608-612.
5. Suzuki I, Itani T, Ohno N, et al. Effect of a polysaccharide fraction from Grifola frondosa on immune response in mice. J Pharmacobiodyn 1985;8:217-226.
6. Suzuki I, Hashimoto K, Oikawa S, et al. Antitumor and immunomodulating activities of a beta-glucan obtained from liquid-cultured Grifola frondosa. Chem Pharm Bull 1989;37:410-413.
7. Kubo K, Nanba H. Modification of cellular immune responses in experimental autoimmune hepatitis in mice by maitake (Grifola frondosa). Mycoscience 1998;39:351-360.
8. Mayell M. Maitake extracts and their therapeutic potential. Altern Med Rev. 2001 Feb;6(1):48-60. PMID: 11207456.
9. Nanba H. Maitake D-fraction: healing and preventive potential for cancer. J Orthomol Med 1997;12:43-49.