Ракът на ендометриума е едно от най-често срещаните гинекологични злокачествени заболявания сред жените. [1] Лечението му включва хирургия, лъче- и химиотерапия, както и хормонална терапия. [2] При по-голямата част от пациентите в напреднал стадий на заболяването то често рецидивира, тъй като част от първичните тумори не се повлияват от терапията. Поради тази причина учените продължават да разработват нови методи за лечение на рака на ендометриума, които могат да бъдат по-ефективни и щадящи за пациентите.

Лекарствените гъби Кордицепс (Cordyceps sinensis), Рейши (Ganoderma lucidum) и Агарикус блазеи (Agaricus Blazei Murill/ ABM) са широко използвани в Традиционната китайска медицина. Те са известни с това, че имат редица терапевтични свойства, включително антитуморни, имуномодулиращи, противовъзпалителни, антидиабетни, антихепатитни, антихиперхолестеролемични, кардиопротективни и антиоксидантни ефекти. [3-5] Разбира се, всяка една от лекарствените гъби съдържа разнообразие от биоактивни съединения, като тритерпени, полизахариди, стерини, нуклеозиди и нуклеотиди. [6-8] Комбинираните терапии, съчетаващи различни полезни съединения, може да осигурят по-добра ефективност спрямо тази на отделни лекарства на базата на едно съединение. [9]

Имюн модулатор - смес от лекарствени гъби

Противораковите свойства на гъбите Кордицепс, Рейши и Агарикус успяват да привлекат сериозно вниманието на научния свят. В предишни проучвания върху животински модели и при хора се установява, че екстрактите от Рейши, Кордицепс и Агарикус стимулират производството на цитокини (TNF-α, IFN-γ и IL-1β) от ефекторни клетки като макрофаги, Т-лимфоцити и NK-клетки (естествени клетки-убийци). Това оказва антипролиферативен ефект и индуцира апоптозата (програмирана клетъчна смърт) на раковите клетки. [10-13]

Изследователи провеждат проучване, което изследва ефекта на лекарствените гъби върху рака на ендометриума. В изследователският анализ са включени три клетъчни линии на този вид рак – „Ishikawa“, „Hec-1A“ и „AN3-CA“ (получени от рак на ендометриума в I, II и III стадий). Целта на учените е да оценят противораковата активност на гъбите при онкологичното заболяване, както и да проследят потенциалния им механизъм не действие. [14]

На първо място учените оценяват ефекта на различните екстракти от трите лекарствени гъби върху жизнеспособността и растежа на раковите клетъчни линии. Те третират клетъчните линии или с екстракт от Кордицепс, или с комбинация от екстракт от Агарикус и Рейши (в съотношение 50:50). Резултатите показват, че гъбените екстракти успяват да унищожат туморните клетки по дозо- и време-зависим начин.

От всички ендометриални ракови клетъчни линии, използвани в това проучване, „AN3-CA“ показват най-силна чувствителност към лечението с екстрактите от Агарикус и Рейши, като до 80% от клетките успяват да бъдат унищожени.

Освен това учените наблюдават, че инкубацията на раковите клетки на ендометриума с екстракт от Кордицепс води до значително намаляване на тяхната жиснеспособност.

Това проучване е едно от първите, които показват, че лекарствените гъби имат потенциал да потиснат растежа на различни човешки клетъчни линии на рак на ендометриума.

Според изследователите един от потенциалните механизми на действие на екстрактите от Рейши, Кордицепс и Агарикус е чрез потискане на фосфорилирането на AKT киназата, която е ключова за растежа на раковите клетки. Съответно намаленото ниво на pAKT води до тяхното унищожаване.

Според изследването екстрактите от трите лекарствени гъби водят до автофагична клетъчна смърт на клетъчните линии на рака на ендометриума. Активирането на автофагията може да функционира като туморно-супресорен механизъм и да доведе до унищожаването на злокачествените клетки.

Резултатите от проучването показват, че екстрактите от Кордицепс, Агарикус и Рейши могат да се използват като адюванти в противотуморната терапия срещу рака на ендометриума, като могат да бъдат използвани в комбинация с различни химиотерапевтици за получаването на по-добра ефективност от лечението.

Въпреки това е важно да се отбележи, че преди предприемането на прием на някоя от лекарствените гъби се препоръчва консултация със специалист, който да определи дали той е подходящ според здравословното състояние на пациента.

Източници:

1. Chaudhry P and Asselin E: Resistance to chemotherapy and hormone therapy in endometrial cancer. Endocr Relat Cancer. 16:363–380. 2009. View Article : Google Scholar : PubMed/NCBI
2. Marnitz S and Köhler C: Current therapy of patients with endometrial carcinoma. A critical review. Strahlenther Onkol. 188:12–20. 2012. View Article : Google Scholar : PubMed/NCBI
3. Patel S and Goyal A: Recent developments in mushrooms as anti-cancer therapeutics: a review. 3 Biotech. 2:1–15. 2012. View Article : Google Scholar : PubMed/NCBI
4. Lindequist U, Niedermeyer TH and Jülich WD: The pharmacological potential of mushrooms. Evid Based Complement Alternat Med. 2:285–299. 2005. View Article : Google Scholar
5. Lima CU, Cordova CO, Nóbrega Ode T, Funghetto SE and Karnikowski MG: Does the Agaricus blazei Murill mushroom have properties that affect the immune system? An integrative review. J Med Food. 14:2–8. 2011.
6. Zhu JS, Halpern GM and Jones K: The scientific rediscovery of a precious ancient Chinese herbal regimen: Cordyceps sinensis: part II. J Altern Complement Med. 4:429–457. 1998. View Article : Google Scholar : PubMed/NCBI
7. Li SP, Yang FQ and Tsim KW: Quality control of Cordyceps sinensis, a valued traditional Chinese medicine. J Pharm Biomed Anal. 41:1571–1584. 2006.
8. Firenzuoli F, Gori L and Lombardo G: The medicinal mushroom Agaricus blazei Murrill: review of literature and pharmacotoxicological problems. Evid Based Complement Alternat Med. 5:3–15. 2008.
9. Schmidt BM, Ribnicky DM, Lipsky PE and Raskin I: Revisiting the ancient concept of botanical therapeutics. Nat Chem Biol. 3:360–366. 2007. View Article : Google Scholar : PubMed/NCBI
10. Mizuno T: The extraction and development of antitumor-active polysaccharides from medicinal mushrooms in Japan (review). Int J Med Mushr. 1:9–30. 1999. View Article : Google Scholar
11. Wasser SP and Weis AL: Medicinal properties of substances occurring in higher Basidiomycetes mushrooms: current perspectives (review). Int J Med Mushr. 1:31–62. 1999. View Article : Google Scholar
12. Reshetnikov SV, Wasser SP and Tan KK: Higher basidiomycetes as a source of antitumor and immunostimulating polysaccharides (review). Int J Med Mushr. 3:361–394. 2001.
13. Wasser SP: Medicinal mushrooms as a source of antitumor and immunomodulating polysaccharides. Appl Microbiol Biotechnol. 60:258–274. 2002.PubMed/NCBI
14. Hahne JC, Meyer SR, Dietl J and Honig A: The effect of Cordyceps extract and a mixture of Ganoderma lucidum/Agaricus Blazi Murill extract on human endometrial cancer cell lines in vitro. Int J Oncol 45: 373-382, 2014