Гъбата Херициум (Hericium erinaceus) и нейните антибактериални свойства

Лекарствените гъби са известни с това, че съдържат биоактивни съединения, които оказват множество терапевтични ефекти върху човешкото здраве. Гъбата Херициум (Hericium erinaceus), известена още като Лъвска грива, е неизменна част от Традиционната китайска медицина, тъй като е доказано, че притежава редица полезни свойства.

Проучванията показват, че лекарствената гъба съдържа няколко класа биоактивни молекули, включително полизахариди, протеини, лектини, феноли и терпеноиди. На тези полезни вещества се дължат и нейните имуномодулиращи, противоракови, невропротективни, антиоксидантни и други свойства. Освен тези ефекти, които Херициум може да окаже върху нашето здраве, проучванията показват, че в състава на лекарствената гъба влизат съединения, които имат изразена антимикробна активност.

Лекарствените гъби са богат източник на вторични метаболити с активност срещу широк спектър от микроорганизми, включително бактерии, дрожди и филаментозни гъби. Произведени са антибиотици, чиито активни съставки са изолирани от Рейши (Ganoderma lucidum) и много други видове лекарствени гъби. Учените се надяват, че по-нататъшните изследвания върху антимикробните агенти от тези гъби ще доведат до разработването на алтернативни антибиотични лекарства. [1-3]

Изследванията показват, че H. erinaceus съдържа редица антимикробни агенти. Показано е, че съединенията от екстрактите на Херициум имат противогъбично и антибактериално действие. Във воден екстракт от лекарствената гъба се откриват вещества, като херицен А, В, С и еринапирон С, които показват умерена биоактивност срещу грам-положителни бактерии. [4]

В проучване от 2000 г. се съобщава, че други антимикробни съединения от H. erinaceus са активни срещу някои видове гъби и протозои, както и различни патогенни грам-положителни и грам-отрицателни бактериални видове. [5, 6]

Метицилин-резистентният стафилокок (Staphylococcus aureus) представлява грам-положителна бактерия, причиняваща заболявания при хората. Екстрактът от Херициум показва минимална инхибиторна концентрация (MIC) със стойност на половината от максималната ефективна концентрация (ЕС50) от 5,5 μl / ml срещу патогенната бактерия. [7]

В клинични изпитвания, проведени от японска група учени, се съобщава, че метицилин-резистентният стафилокок е изчезнал напълно при процент пациенти, чиято диета е допълнена с екстракти от плодното тяло и от мицела на H. Erinaceus. [8]

В скорошно in vivo проучване изследователи откриват метаболити от плодното тяло на Херициум с ефективна антимикробна активност срещу растежа на патогенната бактерия Салмонела (Salmonella), като този ефект се дължи на стимулиране на имунната система.

Учените установяват, че екстракти от плодното тяло на H. erinaceus могат да окажат директен инхибиторен ефект срещу бактерията Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) при пациенти с хроничен гастрит и стомашни язви. [9]

Няколко проучвания показват, че екстрактите от биологично активни съединения от Херициум оказват значителни антимикробни ефекти, които биха могли да бъдат използвани за извличането на фармакологични свойства от лекарствената гъба. Освен директния антимикробен ефект на биоактивните съединения в H. Erinaceus, имуномодулиращият ефект на нейните вторичните метаболити, споменати по-горе, също могат да подпомогнат за преодоляването на бактериалните инфекции чрез подсилване на имунната система на пациента. [10]

Изследванията показват, че гъбата Херициум може да бъде безопасно и ефективно средство за защита от различни бактериални инфекции и за укрепване на нашия имунитет. Нейните биоактивни съединения имат широк спектър на действие, като представляват естествен, природен източник за грижа за здравето.

Източници:

1. Richter C, Wittstein K, Kirk PM, Stadler M (2015) An assessment of the taxonomy and chemotaxonomy of Ganoderma. Fungal Divers 71: 1–15
2. De Silva DD, Rapior S, Sudarman E, Stadler M, Xu J, Alias AS, Hyde KD (2013) Bioactive metabolites from macrofungi: Ethnopharmacology, biological activities and chemistry. Fungal Divers 62:1–40
3. Stadler M, Hoffmeister D (2015) Fungal natural products-the mushroom perspective. Front Microbiol 127:1–4
4. Alberto A, Rosanna C, Gianluca N, Orso VP (1995) Secondary mold metabolites: part 46. Hericenes A-C and erinapyrone C: new metabolites produced by the fungus Hericium erinaceum. J Nat Prod 57: 602–606
5. Lindequist U, Niedermeyer TH, Jülich WD (2005) The pharmacological potential of mushrooms. Evid Based Complement Alternat Med 2: 285–299
6. Wong KH, Sabaratnam V, Abdullah N, Kuppusamy UR, Naidu M (2009b) Effects of cultivation techniques and processing on antimicrobial and antioxidant activities of Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) Pers. Extracts. Food Technol Biotechnol 47:47–55
7. Kim DM, Pyun CW, Ko HG, Park WM (2000) Isolation of antimicrobial substances from Hericium erinaceum. Mycobiology 28:33–38
8. Kawagishi H, Masui A, Tokuyamab S, Nakamurac T (2006) Erinacines J and K from the mycelia of Hericium erinaceum. Tetrahedron Lett 62:8463–8466
9. Shang X, Tan Q, Liu R, Yu K, Li P, Zhao GP (2013) In vitro antiHelicobacter pylori effects of medicinal mushroom extracts, with special emphasis on the Lion’s Mane mushroom, Hericium erinaceus (higher Basidiomycetes). Int J Med Mushrooms 15: 165–174
10. Thongbai, Benjarong & Rapior, Sylvie & Wittstein, Kathrin & Hyde, Kevin & Stadler, Marc. (2015). Hericium erinaceus, an amazing medicinal mushroom. Mycological Progress. 14. 1-23. 10.1007/s11557-015-1105-4.