В Китайската традиционна медицина гъбата Кориолус се използва за подобряване на функциите на черния дроб и далака, за извеждане на токсините и смъкване на температурата, както и се препоръчва в борбата с някои тежки здравословни проблеми.

При проведените фармакологични изследвания от гъбата са изолирани два полизахарида, PSP и PSK, свързани с протеини, които доказано укрепват имунната система.

При какви случаи е подходящ Кориолус?

  • Подпомага имунната система и нейната функция;
  • В борбата с вируси, бактерии и гъбички;
  • Подпомага общото състояние на организма.

Някои от основните терапевтични свойства на гъбата Кориолус включват:

Противоракови свойства

Освен че приемът на Coriolus versicolor подобрява ефекта от химио- и лъчетерапията, лекарствената гъба може да окаже и собствен противораков ефект.

Различни проучвания показват, че някои полизахариди, влизащи в състава на Кориолус, оказват пряк антитуморен ефект срещу някои видове рак, като същевременно подобряват имунния отговор за борба със заболяването. [1] Имуностимулиращият ефект на лекарствената гъба е и едно от нейните най-добре изразени свойства.

Антиоксидантни свойства

Гъбата Кориолус съдържа вещества, които действат като мощни антиоксиданти и укрепват защитните сили на организма. [2]

Антимикробен ефект

Проучванията показват, че екстрактът от Coriolus versicolor може да унищожава както Грам-положителни, така и Грам-отрицателни бактериални видове. [3] Необходимо е провеждането на допълнителни изследвания относно антибактериалните свойства на лекарствената гъба, тъй като това може да бъде голям научен напредък в борбата с антибиотичната резистентност.

Антидиабетни свойства

Изследванията върху животински модели показват, че екстракт от гъбата Кориолус може да окаже терапевтичен ефект при диабет тип 2, включително да намали инсулиновата резистентност. [4] В проучване, използващо човешки клетъчни линии, учените установяват, че екстрактът от Coriolus versicolor може да подобри усвояването на глюкозата. [5] Научните данни показват, че лекарствената гъба има антидиабетен ефект, който се изразява чрез нейните различни механизми на действие.

Подобрява функциите на храносмилателната система

Проучване при здрави доброволци изследва промените в чревния микробиом след приема на антибиотик в комбинация с екстракт от Кориолус или без (в контролната група). [6] Учените установяват, че се наблюдават известни промени в чревната микрофлора както при участниците, които приемат лекарствената гъба, така и при тези, които приемат единствено антибиотик. Авторите на статията описват ефектите на екстракта от Coriolus versicolor като съвместими с тези от приема на пребиотик.

Научните данни показват, че приемът на екстракт от Кориолус може да окаже множество терапевтични ползи за човешкото здраве, без опасност от нежелани странични ефекти. Лекарствената гъба може да се приема както за лечението на различни заболявания, така и за подобряване на общото здравословно състояние на човека.

Подходящ ли е за профилактика?

Мнението на множество изследователи на лекарствените гъби по цял свят е, че системният прием на Кориолус и някои други лекарствени гъби намалява шансовете за възникване на онкологични заболявания чрез премахване на причинно-следствените фактори, някои от които са именно онковирусите.

Кориолус 30% полизахариди

Защо да изберем този продукт и с какво е по-различен от останалите?

  • Продуктът на Др. Биомастер съдържа висококачествен екстракт от плодното тяло* на Кориолус (Coriolus versicolor), стандартизиран на 30% полизахариди (бета-глюкани);
  • Суровината, използвана в продукта, се произвежда от германския лидер HAWLIK GESUNDHEITSPRODUKTE GmbH и се контролира от германската лаборатория Agrolab Laborgruppe GmbH;
  • Продуктът на Др. Биомастер притежава сертификат за качество.

* Голяма част от предлаганите продукти на пазара използват мицела на гъбите, не тяхното плодно тяло.

Източници:

1. Saleh, M. H., Rashedi, I., Keating, A. (2017). Immunomodulatory Properties of Coriolus versicolor. The Role of Polysaccharopeptide. Frontiers in Immunology. 8: 1087.
2. Jhan, M.H., Yeh, C.H., Tsai, C.C., Kao, C.T., Chang, C.K., Hsieh, C.W. (2016). Enhancing the Antioxidant Ability of Trametes versicolor Polysaccharopeptides by an Enzymatic Hydrolusis Process. Molecules 21(9).
3. Matijašević, D., Pantić, M., Rašković, B., Pavlović, V., Duvnjak, D., Sknepnek, Nikšić, M. (2016). The Antibacterial Activity of Coriolus versicolor Methanol Extract and It’s Effect on Ultrastructural Changes of Staphylococcus aureus and Salmonella Enteritidis. Frontiers in Microbiology 7: 1226.
4. Xian, H.M., Che, H., Qin, Y, Yang, F., Meng, S.Y., Li, X.G., Bai, Y.L., Wang, L.H. (2017). Coriolus versicolor Aqueous Extract Ameliorates Insulin Resistance with PI3K/Akt and p38 MAPK Signaling Pathways Involved in Diabetic Skeletal Muscle. Phytotherapy Research 32(3): 551-560.
5. Teng, J., Lee, C., Hsu, T., Lo, H. (2018). Potential Activities and Mechanisms of Extracellular Polysaccharopeptides from Fermented Trametes versicolor on Regulating Glucose Homeostasis in Insulin-Resistant HepG2 Cells. PLOS One,
6. Pallav. K., Dowd, S.E., Villafuete, J., Yang, X., Kabbani, T., Hansen, J., Dennis, M., Leffler, D.A., Newburg, D.S., Kelly, C.P. (2014). Effects of Polysaccharopeptide from Trametes versicolor and amoxicillin on the Gut Microbiome of Healthy Volunteers: A Randomized Clinical Trial. Gut Microbes 5(4): 458–67.