Лечебните свойства на виталните гъби са познати от над 2000 години. Те са мощни природни средства, които водят до терапевтичен ефект при множество здравословни състояния.

Гъбата Рейши (Ganoderma lucidum), наричана още „гъбата на безсмъртието“, има чудотворни ползи за здравето и съдържа над 400 биоактивни съединения, които оказват различни благоприятни ефекти върху човешкия организъм. [1,2]

Лекарствените гъби, включително Рейши, Агарикус (Agaricus blazei), Херициум (Hericium erinaceus) и Майтаке (Grifola frondosa), са широко използвани в азиатските страни като модулатори на имунния отговор за профилактика на рака, както и като допълваща терапия към конвенционалните лечебни схеми. Освен това те имат благоприятно въздействие при вирусни състояния като хепатит, херпес и HPV.

Според „Скандинавски журнал по имунология“ (Scandinavian Journal of Immunology), виталните гъби могат да имат потенциал на профилактични средства при инфекция с коронавирус. Освен това изследователите смятат, че техните биоактивни съединения контролират свръхреакцията на имунната система и съпътстващото възпаление, характерни за COVID-19. [3]

Изследователска група, базирана в Тайланд, наскоро разкрива, че шест биоактивни съединения в лекарствените гъби, наречени „colossolactone VIII“, „colossolactone E“, „colossolactone G“, „ergosterol“, „heliantriol F“ and „velutin“, могат да действат като протеазни инхибитори срещу вирусния щам SARS-CoV-2. [4]

Бета-глюканите са полизахариди, които влизат в състава на клетъчните стени на някои сапрофити, лишеи и растения. Тези природни средства са често използвани при сърдечни заболявания и висок холестерол. Лекарствени гъби, като Шийтаке (Lentinula edodes), са богат източник на полезните полизахариди и техният прием се свързва с подобрен защитен отговор срещу широк спектър от вирусни инфекции, както и с намаляване на активността на ключовите цитокини, участващи в цитокиновата буря, която се получава при тежки случаи на коронавирусната инфекция. [5]

Последните проучвания показват, че селенът и цинкът могат да подпомогнат организма при сърдечно-съдови заболявания, което предполага техния полезен ефект в борбата с COVID-19. Обогатени, изсушените плодни тела от гъбата Рейши са ценен източник на тези микроелементи. [6-9]

Понастоящем лекарствените гъби се използват главно като хранителни добавки или функционална храна. Техният прием се свързва с укрепване на организма и подпомагане на борбата му с различни заболявания. За извличане на максимален терапевтичен ефект се препоръчва приемът им под формата на висококачествен екстракт, както и консултация със специалист, който да определи необходимите приемни дози за получаване на желания резултат.

Източници:

1. Cör D, Knez Ž, Knez Hrnčič M. Antitumour, Antimicrobial, Antioxidant and Antiacetylcholinesterase Effect of Ganoderma Lucidum Terpenoids and Polysaccharides: A Review. Molecules. 2018;23(3):649. Published 2018 Mar 13. doi:10.3390/molecules23030649
2. Stamets P, Zwickey H. Medicinal Mushrooms: Ancient Remedies Meet Modern Science. Integr Med (Encinitas). 2014;13(1):46-47.
3. Hetland G, Johnson E, Bernardshaw SV, Grinde B. Can medicinal mushrooms have prophylactic or therapeutic effect against COVID-19 and its pneumonic superinfection and complicating inflammation?. Scand J Immunol. 2021;93(1):e12937. doi:10.1111/sji.129374.
4. Rangsinth P, Sillapachaiyaporn C, Nilkhet S, Tencomnao T, Ung AT, Chuchawankul S. Mushroom-derived bioactive compounds potentially serve as the inhibitors of SARS-CoV-2 main protease: An in silico approach. Journal of Traditional and Complementary Medicine. 2021;11(2):158-172. doi:10.1016/j.jtcme.2020.12.0025.
5. Murphy EJ, Masterson C, Rezoagli E, et al. β-Glucan extracts from the same edible shiitake mushroom Lentinus edodes produce differential in-vitro immunomodulatory and pulmonary cytoprotective effects -Implications for coronavirus disease (COVID-19) immunotherapies. Sci Total Environ. 2020;732:139330. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.1393307.
6. Jayawardena R, Sooriyaarachchi P, Chourdakis M, Jeewandara C, Ranasinghe P. Enhancing immunity in viral infections, with special emphasis on COVID-19: A review. Diabetes Metab Syndr. 2020;14(4):367-382. doi:10.1016/j.dsx.2020.04.0158.
7. Thota SM, Balan V, Sivaramakrishnan V. Natural products as home-based prophylactic and symptom management agents in the setting of COVID-19. Phytother Res. 2020;34(12):3148-3167. doi:10.1002/ptr.67949.
8. Rahman MM, Mosaddik A, Alam AK. Traditional foods with their constituents antiviral and immune system modulating properties. Heliyon. 2021;7(1). doi:10.1016/j.heliyon.2021.e0595710.
9. Yanuck SF, Pizzorno J, Messier H, Fitzgerald KN. Evidence Supporting a Phased Immuno-physiological Approach to COVID-19 From Prevention Through Recovery. Integr Med (Encinitas). 2020;19(Suppl 1):8-35.