Гъбата Кордицепс и нейните противоракови и имуномодулиращи свойства

Гъбата Кордицепс (Cordyceps sinensis) се използва в Традиционната китайска медицина в продължение на повече от 2000 години като част от лечението на различни заболявания, включително много видове рак.

Понастоящем лекарствената гъба, наричана още „гъба гъсеница“, все по-често се използва като имуномодулатор съвместно с конвенционалните терапии срещу онкологични заболявания, както за повишаване на тяхната ефективност, така и за намаляване на странични ефекти от провеждането им. Доказано е, че кордицепинът – биоактивно съединение, което влиза в състава на Кордицепс, притежава редица фармакологични ефекти, включително имуномодулиращи, антибактериални, антивирусни, антиоксидантни, противовъзпалителни и противотуморни свойства. Полезното съединение може да окаже благоприятен ефект както при лечението на рака, така и при превенцията на заболяването.

Наличните проучвания показват, че ефикасността на Cordyceps sinensis като потенциално антинеопластично / противораково терапевтично средство е свързана с ролята на гъбата като активатор на вродените имунни отговори.

Подобно на други лекарствени гъби, Кордицепс е богата на полизахариди – основните модулатори на имунната система, както и на множество полезни витамини и минерали. За извличане на максималните терапевтични ползи на Cordyceps sinensis, гъбата може да се приема под формата на висококачествен гъбен екстракт.

Кордицепс 30% полизахариди

Какви са терапевтичните ползи от приема на гъбата Кордицепс?

Проучванията показват, че екстракта от лекарствената гъба оказва следните ефекти:

 • Доказано е, че полизахаридите в Cordyceps sinensis имат имуномодулираща и антитуморна активност.
 • Гъбата Кордицепс инхибира растежа на няколко вида ракови клетъчни линии.
 • Доказано е също, че лекарствената гъба предпазва черния дроб и бъбреците от токсичните странични ефекти на химиотерапията.
 • Cordyceps sinensis подобрява ефективността на някои химиотерапевтични лекарства.
 • Доказано е, че съединенията в Кордицепс насърчават програмираната клетъчна смърт (апоптоза). При увреждане нормалните клетки се самоунищожават (претърпяват апоптоза), докато раковите клетки не преминават през този процес. Понастоящем агентите, които водят до нормална клетъчна смърт, се използват широко в химиотерапията. В много проучвания е доказано, че екстрактът от Кордицепс предизвиква апоптоза в раковите клетки, което предполага, че лекарствената гъба може да бъде ценна допълваща терапия за пациенти с рак.
 • Гъбата Кордицепс представлява мощен антиоксидант, като по този начин предпазва клетките от увреждащия ефект на свободните радикали. Това увреждане е процес, при който свободните електрони нанасят пагубни ефекти върху нашите клетки и нашата ДНК (генетичен материал) и се смята за основен фактор при стареенето. Освен това, когато ДНК в клетките е повредена, рискът от рак се увеличава многократно. Проучванията установяват, че съединенията в Cordyceps sinensis подобряват производството на глутатион и супероксид дисмутаза, които представляват естествени антиоксиданти, произведени в нашите клетки, за да предпази от увреждане и окисляване от свободните радикали.
 • Съединенията в Кордицепс демонстрират противовъзпалителни свойства. Възпалението е състояние, което се среща при редица заболявания, включително рак. Неговото управление става посредством модулиране на функциите на имунната система. По-специално, проучванията показват, че екстрактът от лекарствената гъба потиска производството на „COX-2“, „NFkB“ и „TNFa“, които представляват възпалителни молекули, присъстващи в раковите клетки и в много други болестни процеси.
 • Доказано е, че гъбата Cordyceps sinensis увеличава производството на клетките „естествени убийци“ (NK). NK-клетките са вид имунни клетки, които са ефективни в борбата както срещу туморни клетки, така и срещу вируси.
 • Метастазите представляват разпространението на раковите клетки от първоначалната локализация на тумора в други части на тялото, което най-често води до леталния изход от заболяването. Проучванията показват, че лекарствената гъба инхибира метастазите и разпространението на някои видове рак. По този начин нейният прием може да доведе до подобрена обща преживяемост на пациентите с онкологични заболявания. Някои проучвания показват, че гъбата Кордицепс предотвратява метастазите, като инхибира ангиогенезата – процесът, чрез който туморните клетки създават нови кръвоносни съдове, позволявайки им да растат и да се разпространяват.
 • Пациентите с рак, приемащи екстракт от Кордицепс заедно с химиотерапията, съобщават за намалено чувство на умора, по-леки болки и по-малка загуба на тегло по време на лечението.
 • Също така, лекарствената гъба има изявени антивирусни и антибактериални свойства. Пациентите с рак често са изложени на риск от инфекция по време на химиотерапията и след операция. Изследователите предполагат, че Cordyceps sinensis повишава устойчивостта на организма към инфекции чрез модулиране на имунната функция, увеличаване на броя на белите кръвни клетки и на клетките „естествени убийци“ и чрез модулиране на възпалението.
 • Освен това е доказано, че гъбата Кордицепс предпазва от загуба на костна маса и от остеопороза – рисков фактор за много онкоболни, особено за тези с рак на гърдата и на простатата, тъй като те приемат лекарства, които блокират производството на специфични хормони.

Съединенията в лекарствените гъби като Кордицепс имат малко лекарствени взаимодействия и обикновено са напълно безопасни при съвместен прием с конвенционалните лечения. Въпреки това преди предприемането на терапия с полезната гъба, особено при сериозни заболявания, се препоръчва консултация със специалист.

Източник:

https://www.integrativecanceranswers.com/cordyceps-cancer-support-and-immune-modulation-from-an-ancient-chinese-herbal-medicine/